Nevrologiya

 Nevrologiya şöbəsinin çarpayı fondu 40 çarpayılıqdır. 

İl ərzində hospitala qəbul edilən xəstələrin təqribən 12-15%-i nevrologiya şöbəsinin payına düşür.

Müasir dövrün sürətli və keşməkeşki həyat tərzi istər-istəməz nevroloji xəstəliklərin də sağlamlığın qorunmasında aktual problemlərdən olduğunu göstərir.Şöbədə həm mülki, həm də rütbəli olmaqla şöbə rəisindən əlavə 5 həkim fəaliyyət göstərir.

Azərbaycanın, Rusiya, Türkiyə və Avropanın qabaqcıl klinikalarında təcrübə kursu keçmiş savadlı, bacarıqlı həkim kollektivi istər Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları, onların ailə üzvləri və təqaüdçülərinin, istərsə də digər kontingentin sağlamlığının keşiyində əzmlə dayanmışlar.

Qayğıkeş, məsuliyyətli tibb bacılarının əməyi də bu şöbədə onların bir daha əvəzsiz rol oynadıqlarının bariz nümunəsidir.