İmplantasiya

Hal-hazıda ağız və üz-çənə cərrahiyyəsində implantologiya geniş vüsət almışdır.
Diş implantasiyasına (hər növ implantlar üçün) ümumi göstəriş:

  • Ön hissədə dişlərdən birinin olmaması
  • Diş sırasının deffektləri
  • Diş sırasının bir və iki tərəfli sonsuz qüsurları
  • Dişlərin tamamilə olmaması, xüsusən alveolyar çıxıntıların hündürlüyünün azalmasında
  • Akriatlara qarşı yüksək həssaslıq, yaxud qusma refleksi ilə nəticələnən çıxma protezləri götürə bilməmək.
  • Funksional okklyuziyanın olmaması və nəticədə disfunksiyanın, ağrı sindromunun əmələ gəlməsi

Sinus liftinq – Diş çəkimindən sonra uzun illər keçdiyinə görə təbii olaraq sümükdə yaranan dəyişikliyə görə implant qoymaq mümkün deyil?! Artıq bizdə sümük köçürülməsi ilə bu problemi həll etmək mümkündür. 

Virtual Karabakh Justice for khojaly