Ureterolitotripsiya

Ureterolitotripsiya əməliyyatı – sidik axarında (böyrəklə sidik kisəsini birləşdırən kanal) olan daşları endoskopik üsulla parçalayıb xaric edilməsi.

 Son illər sidik axarı daşlarının alternativ müalicə üsulları texnoloji imkanlar hesabına təkmilləşdirilmiş və minimal invazivliyə imkan verən endoskopik alətlərlə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir.

Sidik axarlarına daşlar böyrəkdən miqrasiya edərək düşürlər.Bu halda xəstədə güclü, sancı çəkildə ağrılar müşahidə edilir. Sidik axarında daşlar uzun müddət qaldıqdan sonra həmin tərəfdə böyrəkdə çox ciddi dəyişikliklərə səbəb olur, hətta böyrək toxumasının təmamən atrofiyasına (çürümə) gətirib çıxara bilirlər. Bir çox xəstələrdə sidik axarı daşları böyrəkdə kəskin iltihabın baş verməsinə və bunu vaxtında müalicə etmədikdə hətta septiki vəziyyətin inkişaf etməsinə gətirib çıxarır.DİN-nin Respublika Hospitalında sidik axarının daşları yerləşməsindən, mineral tərkibindən (sərtliyindən), ölçüsündən asılı olmayaraq müvəffəqiyyətlə ureteroskopik (endoskopik) üsulla müalicə olunurlar. Bu daşların parçalanması üçün DİN-nin Respublika Hospitalında ballistik, ultrasəs və lazer enerjilərdən istifadə olunur.

Virtual Karabakh Justice for khojaly