Perkutan nefrolitolapaksiya

Bu əməliyyat ilk dəfə 1980-ci ildən tətbiq olunmağa başlanmışdır və getdikcə bütün dünyada böyük populyarlıq qazanmışdır. Hal hazırda böyrəkdən iri ölçülü daşlarının kəsiksiz xaric edilməsi üçün mövcud olan ən effektiv əməliyyatdır.

 

 Bu əməliyyat zamanı xəstənin daş olan böyrəyinə dəridən punksion iynə ilə yol açılır. Rentgen nəzarəti altında bu yol xüsusi balonla 1 sm-ə qədər genişləndirilir və AMPLATZ adlanan boru böyrəyə gədər yeridilir. Bu borunun içindən nefroskop (böyrəyin daxilini müayinə etmək üçün endoskop) salınır, daşlar aşkar edilir və ballistik, ultrasəs və ya lazer enerjisi ilə parçalanaraq xaric edilir.

Əməliyyatdan sonra xəstə 3-4 gün xəstəxanada qalır. Əməliyyatın sonunda böyrəyə qoyulan drenaj boru çıxarıldıqdan sonra xəstə evə yola salınır.DİN-nin Respublika Hospitalında uronefrologiya şöbəsinin həkim-uroloqları tərəfindən bu əməliyyat müvəffəqiyyətlə aparılır və ən çətin hallarda belə (böyrəyin mərcanvari və çoxlu daşları, iki tərəfli böyrək daşı xəstəliyi və s.) müsbət nəticə əldə edilir.


Retroqrad İntrarenal Cərrahiyyə - burada boyrəkdə olan daşların kəsiksiz, dəliksiz, sadəcə sidik kanılndan müdaxilə edərək parçalanması. Bu əməliyyat zamanı xüsusi elastik fibroureteropiyeloskopdan istifadə olunur. Bu alət ən son texnologiyalara əsasən qurulub. Uzunluğu 70 sm və qalınlığı sadəcə 2,5 mm olmasına baxmayaraq, bunun vasitəsi ilə sidik – ifrazı sistemini bütovlüklə gözlə izləmək olar.

Bu alətə böyrəkdə olan daşları 230 mkm (mikron) qalınlıqda lazer otürücüsü ilə qırılır. Əməliyyat istər spinal, istərsə də ümumi endotraxeal narkozla da aparıla bilir. Xəstə əməliyyatdan 12-18 saat sonra evə yola salınır.
Bu üsulun populyarlığı dünyada getdikcə artır. DİN-nin Respublika Hospitalında artıq iki ildir ki bu alət istifadə olunur və onlarla xəstədə böyrəklərdə olan daşları bu üsulla müvəffəqiyyətlə parçalamaq mümkün olub.

Virtual Karabakh Justice for khojaly