Republican Hospital named after Arif Heydarov of the Ministry of Internal Affairs

Endourological

Prostat vəzin xoşxassəli böyüməsi (adenoması) zamanı Transuretral ElektroRezeksiya (TUR) əməliyyatı

 Prostat vəzin TUR əməliyyatı keçən əsrin ortalarından bəri bütün dünyada geniş yayılmışdır və son 20-30 ildir ki prostat vəzin adenomasının cərrahi müalicəsində “qızıl standart” olaraq qəbul edilibdir.Azərbaycanda bu əməliyyat keçən əsrin 90-cı illərdən bəri tətbiq olunmağa başlamışdır. Lakin ən böyük populyarlıq bu əməliyyat son 10 ildə qazanmışdır. DİN hospitalında bu əməliyyatın həm monopolyar, həm də bipolyar elektrorezeksiya üsullarından prostat vəzin adenomasından, həm də prostat vəzin xərçəngindən əziyyət çəkən xəstələrdə sidik ifrazı aktının yaxşılaşdırılması üçün geniş istifadə olunur.

Bu əməliyyat zamanı sidik kanalı vasitəsi ilə sidikliyə rezektoskop adlanan, video-görüntüləmə sisteminə bağlı olan endoskopik cihaz salınır. Sidik kisəsi və sidik kanalı təftiş olunduqdan sonra prostat vəzin böyümüş hissələri elektrorezeksiya olunur və burada əmələ gələn toxuma parçaları tədricən elə əməliyyat vaxtı yuyulub xaric edilir. Həmin endoskop vasitəsi ilə prostatın qanayan nahiyyələri də koaqulyasiya edilir. Xəstə əməliyyatdan sonra 2-4 gün xəstəxanada qaldıqdan sonra evə buraxılır.

                                  

Sidik kisəsinin törəməsinin Transuretral ElektroRezeksiyası (TUR) əməliyyatı.

Bu əməliyyat sidik kisəsinin kiçik və orta ölçülü törəmələrinin müalicəsi üçün bütün dünyada ən geniş tətbiq olunan əməliyyatdır. Amerika və Avropa Uroloqlar Assosiasiyaların uzun illər apardığı tədqiqatlar sübüt elədi ki, sidik kisəsinin Ta, T1, Tin situ xərçəngi zamanı bu əməliyyat ən effektiv cərrahi müalicə üsuludur. Bu əməliyyat zamanı sidik kanalı vasitəsi ilə sidikliyə rezektoskop adlanan, video-görüntüləmə sisteminə bağlı olan endoskopik cihaz salınır.

Sidik kisəsi və sidik kanalı təftiş olunduqdan sonra aşkar edilən törəmə və ya şübhəli sahələr elektrorezeksiya olunur və burada əmələ gələn toxuma parçaları tədricən elə əməliyyat vaxtı yuyulub xaric edilir. Həmin endoskop vasitəsi ilə sidikliyin qanayan nahiyyələri də koaqulyasiya edilir. Bununla birgə, törəməyə yaxın olan və gözə görünməyən şiş hüceyrələri ola bilən nahiyyələr də yandırılaraq effektiv müalicə aparılır. Xəstə əməliyyatdan sonra 1-2 gün xəstəxanada qalır, sonra evə yola salınır. Nəzərə alsaq ki, sidik kisəsinin xərçəngi tez-tez residiv (yenidən əmələ gəlmə) verən xəstəlikdir - hər dəfə bu yenidən əmələ gələn törəməni bu üsulla istənilən gədər kəsib götürmək mümkündür. DİN-nin Respublika Hospitalında bu əməliyyat müvəffəqiyyətlə aparılır və xəstələr daimi nəzarətdə saxlanılaraq sidikliyin törəməsi bunlarda kontrol altına alınır. 

Ureterolithotripsy –is an operation conducted to remove the urinary stones in the ureter (connecting kidneys with bladder) by the endoscopic method.

 Alternative treatment methods of the urinary stones improved due to the technological resources in recent years and are successfully carried out with the endoscopic tools allowing minimal invasion.
The urinary stones fall into the ureter by migration from kidney. In this case, strong pains in the form of colic are observed in the patient.

If the urinary stones remain the ureter for a long time, this causes very serious changes in this side of the kidney and can even lead to complete atrophy (decay) of kidney tissue.

In many patients, the urinary stones lead to the occurrence of acute inflammation in the kidney and if it is not treated in a timely manner it may even lead to development of septic condition. The urinary stones are treated successfully with the ureteroscopic (endoscopic) method at Republic Hospital of the Ministry of Internal Affairs regardless of their position, mineral composition (stiffness) and size. Ballistic, ultrasound and laser energy sources are used at Republic Hospital of the Ministry of Internal Affairs for splitting these stones.

This operation was applied in 1980 for the first time and won popularity in the world gradually. At present it is the most effective operation to remove big kidney stones without incision.

 

 During this operation access is made to the kidney by puncture needle from skin. This access is expanded to 1 cm using special balloon under X-ray control and AMPLATZ tube is led to the kidney. Nephroscope is entered through this tube (endoscope to examine inside kidney), stones are detected and removed splintering by ballistic, ultrasound and laser energy.
The patient stays in the hospital during 3-4 days after surgery. After the surgery drainage tube placed into the kidney is removed and the patient is dismissed. Physician-Urologists of the Department of Uronephrology at the Republican Hospital of MIA carry out this surgery successfully and get good results even in the difficult cases (coral and other kidneys, bilateral kidney stone disease, etc.)         

Retrograde Intrarenal Surgery – splintering of kidney stones without excision, puncture, but only intervention through urethra. Special elastic fibroureteropiyeloskop is used for this operation.  This equipment is based on the latest technologies. However its length is 70 cm and thickness is only 2.5 mm, urinary tract can be observed through this equipment.

Kidney stones are splintered with laser transmitter in 230 mkm (micron) thickness using this equipment. The surgery may be carried out under spinal or general endotracheal anesthesia. Patient is dismissed after 12-18 hours. Popularity of this method grows in the world gradually. This equipment is used in the Republican Hospital of MIA for two years and splintering of kidney stones in the tens of patients carried out successfully using this method.  

Remote shockwave lithotripsy – fragmentation of the stones in sizes from 1, 5 to 2 cm in the kidney, urethra and urinary bladder by only sound waves without interfering with human body

 This method was applied for the first time in 1980, at one of the University clinics in Germany. So far, hundreds of thousands of people all over the world have been treated from the urinary system stones by the help of this method.

The procedure of stone crushing with this method takes approximately 30-50 minutes and in some cases no anaesthesia is needed. A patient is discharged after an hour of stone crushing procedure. Thereafter, within 2-4 weeks, the fragments of the crushed stones are poured and excreted from the urinary system with the help of drug therapy.

This year the latest and advanced lithotripter has been obtained to crush the stones in the urinary system by this method at Republic Hospital of MIA. The lithotripter equipment has been produced by the Dornier (Germany) company.  The fragmentation of the stones with the sound waves by the help of this equipment has already been started at the Hospital of MIA.

Sidik kisəsinin daşları, xüsusən kişilərdə çox rast gəlinir.

 

 Əsas səbəblərdən biri, ya böyrəkdən sidik kisəsinə düşmüş daşın orada qalib böyüməsi və yaxud müəyyən səbəblərə görə (prostatın adenoması, sidik kanalının daralması, sidik kisəsinin divertikulu və s.) daşın elə sidik kisəsinin özündə əmələ gəlməsidir.

Daşlar böyük ölçülü və çox saylı olduqda onların xaric edilməsi üçün bir çox klinikalarda açıq (yəni qarnının aşağı hissəsində kəsik apararq sidik kisəsini yarmaq) əməlyyatdan istifadə olunur.

Lakin DİN-nin Respublika Hospitalının həkim – uroloqlar tərəfindən sidik kisəsində olan daşın ölçüsü və sayından asılı olmayaraq, bu daşlar sidik kanalından endosko
Print  Print