Republican Hospital named after Arif Heydarov of the Ministry of Internal Affairs

Aşağı ətraf venalarının varikoz genişlənməsinin müasir kosmetik cərrahi müalicə üsulu – Venaların Endovazal Lazer Ablasiya üsulu (EVLK)

30.01.2018

Print  Print