Bakı şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti 36. İndeks: AZ1069
AZ RU EN

Analizlər

 • Qanın ümumi analizi ( beckman coulter LH500 ) 26 parametri
 • Qan yaxmasının mikroskopiyası (leykoformula)
 • Hemoqlobin, leykosit, ECS
 • Sidiyin ümumi analizi ( uriscan sidik analizatoru )
 • Sidiyin negiporenko üsulu ilə müayinəsi
 • Zimnitski sınağı
 • Nəcisin ümumi analizi (qurd yumurtalarının təyini ilə)
 • Nəcisdə gizli qanın təyini (qreqerson sınağı)
 • Bəlğəmin ümumi analizi
 • Onurğa beyni mayesinin müayinəsi
 • Spermoqramma
 • Prostat şirəsinin müayinəsi
 • Yaxmanın mikroskopiyası
 • Nativ yaxmanın mikroskopiyası
 • Epidermomikozlar (dərinin dırnağın və tüklərin potogen göbələklərə qarşı müayinəsi)
 • Göz möhtəviyyatında demodeksin təyini
 • Qan qrupu və rezus faktorun təyini
 • Qan qrupu uyğunluğunun təyini (boy,gözün rəngi,qan qrupu,rezus faktor)
 • Şəxsiyyət vəsiqəsi üçün tibbi arayış
 • Trombositlər
 • Duodenal möhtəviyaıin mikroskopik analizi
 • Laxtalanma vaxtı (suxarev üsulu)
 • Protrombin indeksi və protrombin vaxtı
 • Fibrinogen
 • Aktivləşmiş parsial tromboplastin vaxtı (APTT)
 • Beynəlxalq normalizə nisbəti (INR)
 • Ümumi zülal
 • Albumin
 • Zülal sidikdə
 • Ümumi bilirubin
 • Bilirubin fraksiyaları ( ümumi,birləşmiş,sərbəst)
 • Aspartataminotransferaza ( AST)
 • Alaninaminotransferaza ( ALT)
 • Qammaqlutamintransferaza ( QQT )
 • Laktatdehidroqenaza ( LD )
 • Timol sınağı
 • Gələvi fosfotaza
 • Glyukoza ekspress test (kapilyar qanda)
 • Glyukoza venoz qanda
 • Hba1c glikohemoqlobin
 • Glyukoza tolerant testi ( şəkər yükləməsi)
 • Kreatinin qanda
 • Kreatinin klirensi (reberq-tareyev sınağı)
 • Sidik cövhəri qanda və qalıq azot
 • Sidik turşusu qanda
 • Ümumi lipidlər
 • Yüksək sıxlıqllı lipoproteinlərin xolesterini ( HDLD )
 • Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin xolesterini ( LDLD )
 • Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin xolesterini
 • Triqliseridlər
 • Kreatininfosfokinaza ( CK )
 • Kreatininfokinazanın miokardial fraksiyası ( CK-MB )
 • Amilaza
 • Diastaza sidikdə
 • NA, K, Cl, Ca qanda
 • Mg qanda
 • Cu qanda
 • P qanda
 • Fe qanda
 • С reaktiv zülal ( CRP )
 • Antistreptolizin-0 ( ASO )
 • Revmatoid faktoru ( RF )
 • TSH- triostimullaşdırıcı hormon
 • TOTAL T3- triyodtironin
 • FREE T3- sərbəst triyodtironin
 • TOTAL T4- tiroksin
 • FREE T4- sərbəst tiroksin
 • İnsulin
 • FSH- follikulstimullaşdırıcı hormon
 • LH- lyuteinləşdirici hormon
 • E2- estradiol
 • Sərbəst estriol
 • Ümumi testosteron
 • Sərbəst testosteron
 • Progesteron
 • Prolaktin
 • Kortizol
 • Somatotrop hormon
 • Adrenalin (İFA )
 • Noradrenalin (İFA)
 • İ PTH- intakt parathormon
 • PSA prostat vəzinin spesefik antigeni
 • TOTAL İgE- ümumi İgE
 • Troponin i
 • Mioqlobin
 • Kreatininfosfokinazanın miokardial fraksiyası (CK- MB)
 • Kokain metobolitləri sidikdə
 • Opiatlar sidikdə
 • Toxoplazma İgM
 • Toxoplazma İgG
 • Herpes SİMPLEX I İgM
 • Herpes SİMPLEX I İgG
 • Herpes SİMPLEKS II İgM
 • Herpes SİMPLEKS II İgG
 • Sitomeqalovirus İgM
 • Sitomeqalovirus İgG
 • Xlamidiya İgM
 • Xlamidiya İgG
 • Xlamidiya yaxmada
 • Trixomonada yaxmada
 • Mikopfazma yaxmada
 • Qardnirella yaxmada
 • Ureaplazma yaxmada
 • Sifilis test üsulu ilə
 • Sifilis İqM
 • Sifilis İgG
 • ANTİ- HAV İgM
 • HBsAg test üsulu ilə
 • HBsAg İFA
 • ANTİ-HBsAg İFA
 • HBcAg İFA
 • ANTi-HBcAg İFA
 • HBeAg İFA
 • ANTİ-HBeAg İFA
 • HC Ag İFA
 • ANTİ HCAg İFA
 • HCV TEST ÜSULU İLƏ
 • HCV İFA
 • Rubella İgM
 • Rubella İgG
 • Brusella İgM
 • Brusella İgG
 • H- PİLORİ (KART TEST)
 • H- PİLORİ İgM
 • H-PİLORİ İgG
 • Malyariya kart test
 • Tuberkulosis kart test
 • CA-125 yumurtalıqların onkomarkeri
 • CA-15-3 süd vəzisinin onkomarkeri
 • AFP-ALFA fetoprotein onkomarkeri
 • CA-19-9 mədə bağırsaq onkomarkeri
 • PSA -prostat spesefik antiqen
 • SCC-yastı hüceyrəli karsinoma
 •      Hepatit A (KEYFİYYƏT)
 •      Hepatit D (KEYFİYYƏT)
 •      Hepatit С (KEYFİYYƏT)
 •      Hepatit С (KƏMİYYƏT)
 •      Hepatit В (KEYFİYYƏT)
 •      Hepatit В (KIMİYYƏT)
 •      Hepatit С (GENOTİP)
 •      Hepatit В (GENOTİP)
 •      Clamydia TR
 •      Mukoplasma horn
 •      Mukoplasma genit
 •      Ureaplazma
 •      Trichomonaz vaq
 •      Gardnerella vaq
 •      Ns gonorrhaeae
 •      CMV
 •      Herpess 1+2
 •      Helikobakter pilori
 •      Shigella spesies
 •      Shigella salmonella
 •      E.coli
 •      Adenovirus
 •      Rotovirus
 •      Mykoplazma pneum
 •      Mycobakterim TUB
 •      Streptoccocus AEU
 •      Brucella SP
 •      Treponema PAL
 •      Rubella
 •      Parvovirus B-19
 •      Clostridium DİF
 •      Enterovirus
 •      Neisseria MEN
 •      Neisseria SPS
 •      Hemofilis SP
 •      Listeria MON
 •      HPV Skrininq
 •      HPV Genotip
 •      HPV6
 •      RV
 • ANEMİYA TESTLƏRİ ACCESS2
 • Uibc- zərdabın dəmir bağlayıcı qabiliyyəti
 • FE - dəmir
 • HB - hemoqlobin
 • HB-HT-RBC - hemoqlobin,hemotokrit,eritrositlərin miqdarı
 • Ferritin
 • Fol tursusu
 • Transferrin
 • VİT B12

Fotoqalereya

Uğurlu keçirilən əməliyyatlar

ƏLAQƏ

Baki şəhəri, Ziya Bünyadov prospekti 36. İndeks: AZ1069

E-poçt: hospital@mia.gov.az