Travmatologiya

Travmatologiya şöbəsi dayaq- hərəkət aparatının   tarvmatoloji və ortopedik patologiyalarının müalicəsində dünyada tətbiq olunan ən müasir tibbi avadanlıqlarla və bunları mükəmməlliklə tətbiq etməyi bacaran mütəxəssislərlə təmin olunmuşdur.

Beləki müasir dövrümüzün ən aktual problemlərindən olan avtomobil qəzaları nəticəsində alınan travmalar, idman travmaları, döyüş travmalarının, həm sadə, həm müştərək formalarında klassik və müasir üsullarla müalicələr müvəffəqiyyətlə həyata keçiririlir.

Dayaq-hərəkət aparatının seqmentlərinin sınıqlarında anadangəlmə və yaxud  qazanılmış qüsurlarında müxtəlif metalkonstruksiyaların tətbiqi, distraksion-kompression üsullarla qüsurların bərpası, oynaqlarda artroskopla əməliyyatlar, oynaqların endoprotezləşdirilməsi müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir.