Transuretral ElektroRezeksiya (TUR)

Prostat vəzin xoşxassəli böyüməsi (adenoması) zamanı Transuretral ElektroRezeksiya (TUR) əməliyyatı

 Prostat vəzin TUR əməliyyatı keçən əsrin ortalarından bəri bütün dünyada geniş yayılmışdır və son 20-30 ildir ki prostat vəzin adenomasının cərrahi müalicəsində “qızıl standart” olaraq qəbul edilibdir.Azərbaycanda bu əməliyyat keçən əsrin 90-cı illərdən bəri tətbiq olunmağa başlamışdır. Lakin ən böyük populyarlıq bu əməliyyat son 10 ildə qazanmışdır. DİN hospitalında bu əməliyyatın həm monopolyar, həm də bipolyar elektrorezeksiya üsullarından prostat vəzin adenomasından, həm də prostat vəzin xərçəngindən əziyyət çəkən xəstələrdə sidik ifrazı aktının yaxşılaşdırılması üçün geniş istifadə olunur.

Bu əməliyyat zamanı sidik kanalı vasitəsi ilə sidikliyə rezektoskop adlanan, video-görüntüləmə sisteminə bağlı olan endoskopik cihaz salınır. Sidik kisəsi və sidik kanalı təftiş olunduqdan sonra prostat vəzin böyümüş hissələri elektrorezeksiya olunur və burada əmələ gələn toxuma parçaları tədricən elə əməliyyat vaxtı yuyulub xaric edilir. Həmin endoskop vasitəsi ilə prostatın qanayan nahiyyələri də koaqulyasiya edilir. Xəstə əməliyyatdan sonra 2-4 gün xəstəxanada qaldıqdan sonra evə buraxılır.

                                  

Sidik kisəsinin törəməsinin Transuretral ElektroRezeksiyası (TUR) əməliyyatı.

Bu əməliyyat sidik kisəsinin kiçik və orta ölçülü törəmələrinin müalicəsi üçün bütün dünyada ən geniş tətbiq olunan əməliyyatdır. Amerika və Avropa Uroloqlar Assosiasiyaların uzun illər apardığı tədqiqatlar sübüt elədi ki, sidik kisəsinin Ta, T1, Tin situ xərçəngi zamanı bu əməliyyat ən effektiv cərrahi müalicə üsuludur. Bu əməliyyat zamanı sidik kanalı vasitəsi ilə sidikliyə rezektoskop adlanan, video-görüntüləmə sisteminə bağlı olan endoskopik cihaz salınır.

Sidik kisəsi və sidik kanalı təftiş olunduqdan sonra aşkar edilən törəmə və ya şübhəli sahələr elektrorezeksiya olunur və burada əmələ gələn toxuma parçaları tədricən elə əməliyyat vaxtı yuyulub xaric edilir. Həmin endoskop vasitəsi ilə sidikliyin qanayan nahiyyələri də koaqulyasiya edilir. Bununla birgə, törəməyə yaxın olan və gözə görünməyən şiş hüceyrələri ola bilən nahiyyələr də yandırılaraq effektiv müalicə aparılır. Xəstə əməliyyatdan sonra 1-2 gün xəstəxanada qalır, sonra evə yola salınır. Nəzərə alsaq ki, sidik kisəsinin xərçəngi tez-tez residiv (yenidən əmələ gəlmə) verən xəstəlikdir - hər dəfə bu yenidən əmələ gələn törəməni bu üsulla istənilən gədər kəsib götürmək mümkündür. DİN-nin Respublika Hospitalında bu əməliyyat müvəffəqiyyətlə aparılır və xəstələr daimi nəzarətdə saxlanılaraq sidikliyin törəməsi bunlarda kontrol altına alınır. 

Virtual Karabakh Justice for khojaly